Skip to content

Stichting Molenhuis is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze registratie is belangrijk omdat dit belastingvoordelen oplevert bij erven of schenken.

Erven:

Als iemand komt te overlijden en hij/zij laat een som geld na aan onze stichting dan is deze nalatenschap volledig vrij van belasting waardoor het totale bedrag kan worden besteed aan de bewoners van Molenhuis.

Schenken:

Als iemand een bedrag schenkt aan onze stichting dan wordt dit bedrag gezien als een gift welke onder voorwaarden aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting Molenhuis is hier ook geen belasting over verschuldigd derhalve kan ook een gift volledig gebruikt worden ten behoeve van de bewoners van Molenhuis.

 

Deze ANBI registratie  brengt voor stichting Molenhuis wel een aantal voorwaarden met zich mee. Zo dient de stichting er zorg voor te dragen dat het beleidsplan, de doelstelling, de activiteiten en de financiele verantwoording op deze webpagina zichtbaar zijn.