Skip to content

Doelstelling

Artikel 2 van de statuten luidt:

De stichting heeft ten doel:

  • het realiseren en in stand houden van een (of meer) kleinschalige woon-eenheid(eenheden) voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • het (doen) verlenen van of bemiddelen bij het verwerven van de door de bewoners benodigde zorg;
  • het bevorderen van het welzijn van de bewoners;
  • het bemiddelen bij het, en/of verwerven van subsidies voor en/of ten behoeve van onder meer het wonen en/of welzijn van de bewoners van de wooneenheid/wooneenheden;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.