Skip to content

Contact

Voor contact met de diverse onderdelen van onze Stichting Molenhuis kunt U zich wenden tot:

Secretariaat:

Contactpersoon E-mailadres Tel.nr.
Anja van der Lee anja.van.der.lee@kpnmail.nl 06 83388112

Stichtingsbestuur:

Contactpersoon E-mailadres Functie
Frans Smits smitsfam@hotmail.com voorzitter
Anja van der Lee anja.van.der.lee@kpnmail.nl secretaris
Antoon van den Heuvel ahtmvandenheuvel@onsbrabantnet.nl penningmeester

Medezeggenschapsraad verwanten:

Contactpersoon E-mailadres
Angelique Wilms w.vanderlaan@ziggo.nl
Rita Spierings rita.spierings@onsbrabantnet.nl
Myranda Smits mmpsmits@telfort.nl