Skip to content

Beleid

De hoofdlijnen van het Beleid kunnen als volgt omschreven worden:

  • de persoonlijke en gezamenlijke ontplooiing, sociale acceptatie en integratie van mensen met een verstandelijke beperking;
  • het bieden van een veilige woonomgeving van mensen met een verstandelijke beperking;
  • het doen verlenen van de benodigde zorg voor mensen met een verstandelijke beperking;

en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdeling hiermede verband houdt.