Skip to content

 

Stichting Molenhuis is een organisatie die is ontstaan uit een initiatief van ouders of familieleden. Voor hun kinderen c.q. broers of zussen met een verstandelijke beperking zochten ze mogelijkheden om begeleid wonen te realiseren. Dat is op dit moment gerealiseerd en:
de clienten wonen sinds september 2012 in hun eigen appartement. De verzorging is gegarandeerd en de begeleiding van alle deelnemers is inmiddels goed geregeld.
Hiertoe hebben de ouders/verwanten in 2008 een stichting opgericht om een formeel aanspreekpunt te vormen.
Vanuit dit initiatief werden sinds de startdatum (september 2006) met grote regelmaat bijeenkomsten belegd om de plannen te realiseren. Deze bijeenkomsten zijn ondersteund door:

  • Zorgaanbieder Cello
  • Woningbouworganisatie Domein
  • MEE Zuidoost Brabant

Tevens werd dit initiatief ook vanuit de gemeente Best een warm hart toegedragen.

Het is een uniek project geworden, waarbij de ouders/verwanten grote inbreng hadden in de vormgeving van het gebouw en in de wijze waarop zorg verleend ging worden.
Na een eerste aftasting, waarbij de gemeente actief werd betrokken, werd een passende locatie gevonden: centraal in Best in de Molenstraat. Woningbouworganisatie Domein inventariseerde de woonwensen en wooneisen en architectenbureau Haenen vertaalde deze in een bouwtekening. De bewoners moesten zo gewoon mogelijk kunnen wonen en zorg en begeleiding op maat kunnen verwachten. Voor elke bewoner is een eigen appartement met eigen voordeur en uitnodigend zijn ook de twee centrale woonruimtes.
Op de benedenverdieping liggen zes, iets kleinere appartementen rond een grote centrale woonkamer; op de 2 bovenverdiepingen liggen samen acht, iets grotere appartementen rond een vide die iets kleiner is. In elk appartement is een halletje met toilet, een woonkamer met keukenblokje, een slaapkamer en een badkamer.
In beide centrale woonkamers is de aankleding zodanig dat clienten er elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en samen kunnen eten.

De zorgverlening geschiedt door zorgaanbieder Cello. Voor elke bewoner is een zorgplan opgesteld en overdag is er altijd minstens een begeleider aanwezig.
Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider die erop toeziet dat de zorgdoelen worden gehaald. Bewoners kunnen met vragen of problemen in eerste instantie bij de persoonlijk begeleider terecht. ’s Nachts is er via een uitluistersysteem “zorg op afstand”, waarbij zorg kan worden ingeroepen.
Overdag gaan de bewoners naar dagbesteding of naar sociale werkvoorziening.
De besteding van hun vrije tijd kunnen de bewoners geheel zelfstandig invullen. In de gemeenschappelijke ruimten kunnen spelletjes gedaan worden of kan TV worden gekeken. Sommigen kiezen voor hun wekelijkse dansavond, zwembadbezoek, bij elkaar of naar familie of vrienden op bezoek gaan. Omdat de meesten uit de buurt komen, bepaalt dat in grote mate het gevoel opgenomen te zijn in de samenleving.

Individueel kunnen de bewoners in hoge mate zelf bepalen hoe hun leven wordt ingericht. Gemeenschappelijk worden ideeen en wensen ingebracht in de Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de bewoners en 3 vertegenwoordigers van ouders/verwanten.

De Stichting Molenhuis bewaakt op hoofdlijnen het beleid: de persoonlijke en gezamenlijke ontplooiing, sociale acceptatie en integratie van mensen met een verstandelijke beperking. Het bieden van een veilige woonomgeving en doen verlenen van benodigde zorg. Ze functioneert als overlegorgaan met gemeente, zorgaanbieder en andere instituties die van belang zijn voor de bewoners. De stichting streeft haar doelstellingen na zonder winstoogmerk en zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of nationaliteit.